49.66 F
New York, US
December 14, 2019
PreetNama
  • Home
  • ਸਿਹਤ/Health
  • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
ਸਿਹਤ/Health

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?

Mouth breathing ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੁੱਖੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਸਅਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਮੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਥੁੱਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ

ਥੁੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਵਿਟੀਜ, ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਮਨੀਆਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Related posts

ਪਰੀਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਸੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੌਬਾ

On Punjab

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ

On Punjab

ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

On Punjab