61.56 F
New York, US
April 15, 2024
PreetNama
ਸਿਹਤ/Health

Mental health : ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਓ

ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

– ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਓ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

-ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

-ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ।

-ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਹੋਮਵਰਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ।

-ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ।

-ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Related posts

world doctors day : ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ

On Punjab

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

On Punjab

Kitchen Tips : ਗੰਦੀ ਪਈ Tea Strainer ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

On Punjab