78.22 F
New York, US
July 25, 2024
PreetNama
ਸਿਹਤ/Health

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਗੋਰਾਪਨ !

Red Vegetables fruits: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੂਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ‍ਟਰਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਇੰਮਊਨਿਟੀ
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ਿਨ ਹਰੀ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਤ‍ਵਪੂਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਲਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸ‍ਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕ‍ਸੀਡੈਂਟਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਲ ਫਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਕੋਪੀਨ ਅਤੇ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਹ ਹਨ ਲਾਲ ਸਬਜਿਆਂ
ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਚੁਕੰਦਰ, ਗਾਜਰ, ਟਮਾਟਰ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬ ਲਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਚੁਕੰਦਰ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਕੰਦਰ ਹੁਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕੋਪੀਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਾਰ ‘ਚ ਰੈਡ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Related posts

ਸਿਰਫ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ

On Punjab

Summer Skin Care : ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਟੈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਨਬਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਟਿਪਸ

On Punjab

Fitness Tips: ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਪਲਾਨ

On Punjab