72.59 F
New York, US
June 17, 2024
PreetNama
ਸਿਹਤ/Health

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ‘ਦਸ਼ਮੂਲ’ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਸ਼ਮੂਲ 10 ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ 10 ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਤਰਿਕਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੂਲ, ਸੂਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਦੂਈ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ…

ਦਸ਼ਮੂਲ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ- Health benefits of Dashmoola Herbs
 1. ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
 2. ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 3. ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 4. ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 5. ਸੋਜ਼ਿਸ਼, ਦਰਦ ਤੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  ਦਸ਼ਮੂਲ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ‘ਚ 10 ਜੜ੍ਹਾਂ – 10 Roots of Dashamoola Herbs
  ਦਸ਼ਮੂਲ 10 ਸਰਬੋਤਮ ਹਰਬਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ 10 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ…
  1. ਅਗਨੀਮੰਥ
  2. ਗੰਭਾਰੀ
  3. ਬਿਲਵ
  4. ਪ੍ਰਿਸ਼ਨੀਪਰਣੀ
  5. ਬ੍ਰਹਿਤੀ
  6. ਕੰਟਕਾਰੀ
  7. ਗੋਖਰੂ
  8. ਪਟਾਲਾ ਹਰਬ
  9. ਸ਼ਾਲਪਰਣੀ
  10. ਸ਼ਿਓਨਾਕ
   ਦਸ਼ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ :
   ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
   ਦਸ਼ਮੂਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਪਾਇਰੈਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ।
   ਪਾਚਨ ਸੁਧਾਰੇ
   ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦਸ਼ਮੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਹੈ।
   ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
   ਦਸ਼ਮੂਲ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲ ਘਿਉ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਦਮਾ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਖੰਘ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
   ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
   ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਮੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
   ਸੋਜ਼ਿਸ਼, ਦਰਦ ਤੇ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
   ਦਸ਼ਮੂਲ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਜ਼ਿਸ਼, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਨਾਲਜੇਸਿਕ ਜਾਂ ਪੇਨਕਿਲਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Related posts

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਮੇਕਅੱਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ

On Punjab

ਇੰਝ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ, ਬਣੋ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ

On Punjab

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਮੱਛਰ

On Punjab